מדוע חשוב לערוך צוואה בעזרת עורך דין?

פורסם : 15.09.2014
מאת: עו"ד ניר והב ועו"ד רוני אבידן

מדוע חשוב לערוך צוואה בעזרת עורך דין?

 

אדם אינו יודע את גורלו ובדרך כלל אינו מהרהר על יום מותו, למרות שבמותו ההשלכות הכלכליות על בני משפחתו תהיינה גדולות.

על מנת שאדם יוכל בחייו באופן מסודר וחוקי את ההשלכות כאמור, עליו לערוך צוואה.

באם אדם לא השאיר אחריו צוואה ונפטר, אזי קרוביו ייהנו מירושתו בהתאם לחוק הירושה הקובע את אופן חלוקת הרכוש שהותיר אחריו אדם אשר לא השאיר אחריו צוואה, אולם כל זמן שאדם רוצה לחלק את רכושו באופן שונה מזה המוסדר בחוק הירושה, יכול לעשות זאת רק באמצעות צוואה, שתבטיח כי לאחר מותו, רכושו יחולק בהתאם לרצונו.

 

צוואה היא מסמך חשוב מעין כמותו המסדיר את אופן חלוקת כל רכושו של אדם שנצבר במהלך כל חייו, לכן יש לעשות צוואה בצורה ברורה ומשפטית, שתביע בצורה הטובה ביותר את רצונו האמיתי של המצווה, וכך לחסוך ליורשים מחלוקות לגבי אופן חלוקת הרכוש, שיביאו למלחמות ירושה, סכסוכים והוצאות משפטיות מיותרות, ולהביא לכך שרצונו של המצווה אכן יתממש.

 

קיימים סוגים שונים של צוואות:

 

צוואה בכתב יד- זוהי הדרך הפחות מומלצת לעשיית צוואה, מפני שצוואה זו עלולה להיות חשופה לטענת פסלות מצד מי שמתנגד לה, ומפני שאדם שאינו בקיא בדיני הירושה לא יודע כיצד לערוך צוואה.

צוואה זו תיעשה כולה בידי המצווה ותצוין בתאריך עשייתה, תיכתב כולה בכתב ידו ותיחתם על ידו, כאשר כתב היד מהווה הוכחה לרצונו של המצווה. במקרה זה אין צורך בעדים, ולכן צוואה זו יכולה לגרום לקשיים ומחלוקות לאחר מות המצווה, שכן המתנגדים לצוואה יוכלו לטעון לפגם צורני בה ו/או להוסיף בה כראות עיניהם כשהם מחקים את כתב ידו, וכנגדם לא יהיו עדים להפריך את טענותיהם.

 

צוואה בפני רשות- המצווה אומר רצונו או כותב בפני שופט, רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי ומגיש צוואתו בכתב ידו ובחתימתו.

 

צוואה בעל פה- זוהי הצוואה החלשה ביותר מכל סוגי הצוואות ולכן בית המשפט נוהג בבדיקה והקפדה רבה על מילוי כל הדרישות המפורטות בחוק. אדם שרואה עצמו גוסס או חושב שהוא גוסס, ונמצא קרוב למותו, רשאי לצוות בעל פה בפני שני עדים השומעים אותו ומבינים את שפתו, כאשר דברי המצווה, התאריך ונסיבות עשיית הצוואה ירשמו בזיכרון דברים, אשר ייחתם על ידי שני העדים ויופקד ע"י שני העדים אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל האפשר למועד עריכת הצוואה. צוואה זו צוואת שכיב מרע וכן מי שרואה עצמו נמצא קרוב למותו, רשאי לצוות בפני שני עדים השומעים לשונו, היום ונסיבות עשיית הצוואה ירשמו בצוואה ויופקדו אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה בעל פה בטלה תוך 30 יום לאחר שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשייתה והמצווה עודנו בחיים.

 

צוואה בעדים- אחת הדרכים הנפוצות והמומלצת ביותר לעריכת צוואה היא צוואה בעדים, זאת מכיוון שצוואה זו תיעשה בדרך כלל על ידי עורך דין אשר אמון על החוק ועל ניסוח צוואות, ידע לנסח צוואות בבהירות ומקצועיות, וידע לצפות מצבים ובעיות ליורשים עליהם בד"כ לא חושבים מראש, וכך תוכל להתמודד עם טיעונים חזקים המבקשים לבטלה וכך תמנע בעתיד בעיות רבות.צוואה זו תהיה בכתב יד או מודפסת, אך החתימות חייבות להיות בכתב יד של המצווה ושל העדים. הצוואה תצוין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים כשירים, כאשר לא כל אחד יכול לשמש עד לצוואה בעדים, על העדים להיות בגירים, בנוסף העדים או בני זוגם אינם יכולים להיות זוכים על פי צוואה בעדים. על המצווה להצהיר בפני שני העדים כי זו צוואתו ובאותו מעמד יחתמו גם העדים על הצוואה ויאשרו שהיו עדים לעריכת הצוואה בידי המצווה. צוואה זו מתאימה למקרים מורכבים יותר, בהם קיים הרבה רכוש בעיזבון.

 

כיצד ניתן לתקוף צוואה?

 

התנגדות לקיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה אליו הוגשה גם הבקשה לצו קיום צוואה והבקשה תועבר לבית המשפט המוסמך לדון בעניין.

ניתן לתקוף את הצוואה בעילות משפטיות שונות, ביניהן טענה כי המצווה לא ידע להבחין בטיב הצוואה, טענה כי המצווה היה תחת השפעה או לחץ כשנכתבה הצוואה, טענה כי חלה טעות יסודית בשיקולי המצווה, בטענה כי ביצוע הצוואה הינו בלתי אפשרי, מוסרי או חוקי, טענה כי לא התקיימו הוראות הדין הנדרשות על מנת לקיים צוואה, בטענה כי הזוכה היה מעורב מעורבות פסולה בעריכת הצוואה, בטענה כי הצוואה נערכה בתחבולה, תרמית, איום או אונס, ועוד נסיבות אשר על המתנגד להוכיח על מנת לתקוף את הצוואה (למעט אם נפל בצוואה פגם צורני שאז נטל ההוכחה יתהפך). לסיכום, במקרה שקיים חשש לאמיתותה של הצוואה, הנהנים או המנושלים יכולים להפנות את טענותיהם לבית המשפט, מיותר לציין כי מדובר בהליך משפטי מורכב אשר דורש סיוע וליווי משפטי מטעם עורך דין המתמחה בתחום.

 

כפי שתואר לעיל, כשמדובר בנושא צוואות וירושות, חשוב שהצוואה תיערך ותנוסח כראוי על ידי עורך דין בקיא ומנוסה, שמכיר את החוק והתקנות הרלוואנטיות, אשר ינסח צוואה ברורה וחד משמעית המבטאת את רצונו של המצווה לגבי אופן חלוקת הרכוש, ותבהיר ללא עוררין את רצון המצווה  וכך, רק באמצעות צוואה הנעשית בהתאם לחוק יכול אדם להיות סמוך ובטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו כפי רצונו.

 

חשוב לציין כי צוואה לא ברורה ולא ערוכה כראוי עלולה להיפסל, ואז יחולק הרכוש על פי חוקי הירושה ולא לפי רצון המצווה, לכן חשוב מאוד שהצוואה תיערך על ידי עורך דין שיערוך צוואה חוקית וברורה שתוכל לקבל תוקף משפטי חוקי, ולא תשאיר מקום לערעורים, וכך לא יגרמו סכסוכים ועוגמת נפש.

 

 

מאמר זה נערך ע"י עורך דין ניר והב אשר עוסק בדיני צוואות וירושות - סכסוכים בין יורשים, צוואה רגילה, צוואה הדדית, הקלטת הצוואה בווידאו בנוכחות רופא, הפקדת הצוואה ברשם הירושות, התנגדות לצוואה, תצהיר הסתלקות מצוואה או ירושה, הגשת בקשה לרישום צו ירושה, הגשת בקשה לרישום צוואה וכיו"ב. 

 

כל המידע אשר מובא במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד, והדבר אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת מעורך דין אשר מתמחה בתחום ו/או ייעוץ משפטי, וממילא, שעורך הדין ניר והב ו/או משרדו לא אחראים בצורה כלשהי ובכלל זה, עקיפה או ישירה לתוצאות אשר נובעות משימוש הקוראים המידע הנ"ל. למען הסר כל ספק נבהיר, כי המלצת המחבר הינה שכל אדם חייב להיוועץ בשרותיו של עו"ד בטרם נקיטת הליך משפטי כלשהו.