כיצד ניתן להפחית את דמי המזונות?

פורסם : 15.09.2014
מאת: עו"ד ניר והב ועו"ד רוני אבידן

כיצד ניתן להפחית את דמי המזונות?

 

ראשית, חשוב להדגיש כי פסק דין למזונות לעולם אינו סופי, אין דינו כדין כל פסק דין, הואיל והוא ניתן לתיקון ו/או ביטול עקב שינוי נסיבות, וניתן תמיד לפתוח ואת הנושא ולדון מחדש, במקרים בהם חל שיני נסיבות מהותי, ניתן לשוב ולפנות בית המשפט בתביעה להפחתת מזונות, ואין זה משנה אם פסק הדין ניתן לאחר שמיעת הראיות או על פי הסכם בין הצדדים (ע"א 363/81 פייגה נ' פייגה, פ"ד לו (3), 187 (1982)).

תביעה להפחתת מזונות לא נידונה כתביעה חדשה של הקטין ומזונותיו, וחובה על האב התובע את הפחתת המזונות לצרף את הקטין כצד לתביעה.

 

מהם התנאים לקבלת תביעה להפחתת מזונות:

 

למעשה, ההלכה הפסוקה הגדירה שלושה תנאים מצטברים אשר בגינם יהיה נכון להפחית את דמי מזונות הילדים (ע"א 442/83 קם נ' קם, פ"ד לח(1), 767 (1984). ראשית, על האב מוטל להוכיח כי לא יהיה זה צודק להשאיר את שיעור התשלום על כנו משום שבעקבות שינוי הנסיבות, אכיפתו הפכה לבלתי צודקת לחלוטין; שנית, האב נדרש להוכיח כי הצדדים השאירו פתח לשינוי דמי המזונות במפורש או במשתמע, שלישית, המבקש את הפחתת דמי המזונות חייב להוכיח כי פעל בתום לב ובניקיון כפיים.

 

על התובע להוכיח נסיבות חדשות היורדות לשורשו של פסק הדין הקודם היכולות להשפיע בצורה ממשית על עצם החבות שלו במזונות או כאלה הפוגעות או יכולות לפגוע בגובה החיוב, כאשר פגיעה זו היא שורשית ועניינית שאי אפשר להתעלם ממנה.

שינוי מהותי צריך להיות שינוי היורד לשורשו של פסק הדין הקודם, ויכול להשפיע בצורה ממשית על עצם החבות של החייב במזונות ופוגעות בגובה החיוב, כאשר אי אפשר להתעלם מפגיעה זו (תמ"א 957/93 פלונית נ' פלוני, פ"מ תשנ"ד (ג), 133 (1994)).

במקרים מסוימים האב מתחייב בהליך גירושין כי לא יתבע בעתיד את הפחתת המזונות, התחייבות זו לא מונעת מהאב להגיש מאוחר יותר, תביעה להפחתת מזונות בעקבות שינוי נסיבות מהותי, אולם נטל הוכחה המונח על כתפיו של האב הוא נטל מוגבר.

גם אב אשר הסכים בהסכם ממון, גירושין, או הסכם אחר, לשלם סכום מסוים של המזונות, גם עליו נטל ההוכחה הוא נטל מוגבר מאחר ורואים אותו מודה בכך שילדיו זקוקים לסכום עליו הסכים לכיסוי מחייתם, צרכיהם, והוצאות החזקתם. לכן כאשר האב רוצה להפחית סכום זה, עליו הסכים, עליו להביא ראיות חזקות ולהראות שינוי מהותי על מנת להפחית את הסכום המוסכם (ע"א 413/35 רוט נ' רוט, פ"ד מ(1), 835 (1986)).

כאמור, כאשר מדובר בסכום מזונות שנקבע בין הורים, אין להפחית את סכום המזונות שנקבע על נקלה, אלא אך ורק במקרים מיוחדים, זאת על מנת להקנות יציבות ואמינות להסכם הגירושין, ולכבד את ההסדרים וההסכמות בין בני הזוג, כי אחרת לא יהיה ערך להסכם הגירושין.

 

על פי הפסיקה, על האב אשר מבקש את הפחתת המזונות  מונח נטל להוכחת שינוי הנסיבות המהותי, כאשר דמי מזונות ילדים לא ישונו בנקל. רק שינוי נסיבות מהותי יכול להביא להפחתת מזונות הילדים. שינוי נסיבות מהותי חייב להיות נוגד מהותית את הנסיבות הרלוונטיות אשר הביאו לפסיקת המזונות מלכתחילה. כאמור, לא די בשינוי נסיבות אשר היה אפשר לצפותו מראש, כגון נישואין שניים של האב, אלא יש להוכיח כי שינוי הנסיבות הנטען לא היה צפוי ומציב את האב במקום של חוסר כלכלי עצום.

אחת הטענות הנפוצות בתביעות להפחתת מזונות ילדים היא שינוי הרכב משפחתי, לדוגמא הולדת ילד נוסף, עם זאת הלכה פסוקה היא כי הולדת ילד נוסף אינה סיבה להפחתת מזונות, אלא רק אם בנוסף חלה ירידה משמעותית בשכרו של האב התובע, מאחר והיה צפוי כי לאחר הגירושין בין בני הזוג, האב יינשא בשנית, ולכן אין בשינוי הרכב משפחתי כדי להביא להפחתת מזונות הילדים, וזו תהיה ראיה אחת מתוך מכלול ראיות המצדיקות הפחתת מזונות.

 

טענה נוספת אותה יכול לטעון האב התובע הפחתת מזונות, היא כי ילדו מורד, ולכן אינו חייב בתשלום מזונות עבורו, במקרים אלו כאשר הקטין אינו מעוניין בקשר עם האב, עלול לאבד את זכותו למזונות, כאשר בית המשפט יבחן סוגיה זו ורק במקרים שיוכח כי הקטין מסרב לפגוש את אביו ללא כל סיבה, הוא עלול להפסיד את מזונותיו, עם זאת סרבנות קשר של ילדים לא תמיד תצדיק הפחתת מזונות (ע"א 1880/94 קטן נ' קטן, פ"ד מט(1), 215 (1995).

 

ההכרעה השיפוטית תתבסס על ההתרשמות של בית המשפט, תוך שהשופטים יתחקו אחרי צרכיהם של הילדים ביום מתן פסק הדין אך תוך ראייה עתידית, וישקלו שיקולי הגינות וצדק, סביב השאלה האם מדובר במקרה מיוחד ובולט המצדיק את שינוי סכום המזונות.

 

 

מאמר זה נערך ע"י עורך דין ניר והב אשר עוסק בתחום דיני המשפחה לרבות, סכסוכים בין בני זוג, תביעות גירושין, מזונות אישה וילדים, צווי הגנה, משמורת, סכסוכים משפחתיים, הפחתה והגדלה של מזונות, תביעת כתובה, פירוק שיתוף בין בני זוג, תביעות לאיזון משאבים, הטלת עיקולים ואיסור יציאה מהארץ, עריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין, בקשה למינוי אפוטרופוס ועוד.

 

כל המידע אשר מובא במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד, והדבר אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת מעורך דין אשר מתמחה בענייני משפחה ו/או ייעוץ משפטי, וממילא, שעורך הדין ניר והב ו/או משרדו לא אחראים בצורה כלשהי ובכלל זה, עקיפה או ישירה לתוצאות אשר נובעות משימוש הקוראים המידע הנ"ל. למען הסר כל ספק נבהיר, כי המלצת המחבר הינה שכל אדם חייב להיוועץ בשרותיו של עו"ד בטרם נקיטת הליך משפטי כלשהו.