עילות הגירושין בבית הדין הרבני

פורסם : 06.11.2014
מאת: עו"ד רוני אבידן ועו"ד ניר והב

עילות גירושין בבית הדין הרבני?

 

מהן עילות הגירושין בבית הדין הרבני? האם ניתן להתגרש ללא עילה? מהי טענת "מאיס עליי"? כיצד לעשות שימוש נכון בעילות הגירושין? האם ניתן לדרוש גט מבלי להוכיח עילת גירושין?

 

כאשר אחד מבני הזוג מעוניין להתגרש, הוא יכול להתגרש על ידי הסכמה של בן זוגו, ואולם אם אין הסכמה, ובן הזוג השני מתנגד לכך, אזי, על פי הגישה ההלכתית יש צורך בעילת גירושין תקפה בפני בית הדין הרבני. במקרה כזה על הצד שרוצה להתגרש מוטל הנטל להוכיח קיומה של עילת גירושין המוכרת בדיני ישראל, כאשר עד כמה שהדבר ישמע מוזר, טענות כמו חוסר התאמה "סתם" ו/או "לא מסתדרים" אינן נחשבות עילות גירושין מספקות.

 

כלל את תביעת הגירושין יש להגיש בפני בית דין רבני אשר לו יש סמכות ייחודית לדון בנושא גירושין של בני זוג יהודים.

 

עילות הגירושין:

עילות הגירושין מתחלקות לשתי קבוצות: הקבוצה הראשונה מדברת על עילות גירושין אובייקטיביות. דהיינו, מצב ממנו סובל אחד מבני הזוג. קבוצה שנייה מדברת כל עילות גירושין סובייקטיביות, קרי, מצב הנובע מהתנהגות בן הזוג.

 

קבוצה ראשונה - עילות גירושין סובייקטיביות:

כאשר התנהגותו של אחד מבני הזוג פוגעת בצורה קשה בחיי הנישואין, הדבר יכול להוות עילת גירושין, ולהלן מספר דוגמאות למצבים אשר מוגדרים כעילות גירושין סובייקטיביות:

1. סירוב מצד הבעל או האישה לקיים יחסי מין, הבעל או האישה מורדים.

2. בעל שבוגד באשתו, נקרא גם "רועה זונות", כלומר, שמקיים יחסי מין עם נשים אחרות.

3. כאשר אחד מהצדדים מכור לסמים, לאלכוהול או להימורים וכדומה.

4. בעל שאינו מקיים את כל החיובים שלו כלפי אשתו, אינו זן ואינו מפרנס את אשתו, מתקמצן וכיו"ב. בהקשר זה חשוב לציין, כי במידה והבעל לא משלם משום שאין באפשרותו לעשות כן, אזי, לא יחייבו אותו לתת גט, אלא אם כן האישה תשכנע את בית הדין כי מצוקתה מאוד גדולה וכי אין כלל סיכוי שמצב דברים זה ישתפר

5. הכשלה. הכשלה הינו מצב שאחד מבני הזוג עובר ביודעין על מצוות התורה. כגון: אי שמירת נידה, חוסר צניעות, הכנת מזון לא כשר וכדומה. במקרים כאלה, תקום עילת גירושין, והאישה תאבד את כתובתה ומזונותיה.

6. בעל שנוקט באלימות פיזית או מילולית כלפי אשתו לרבות, שימוש בקללות, מכות ובגידות.

 

קבוצה שנייה - עילות גירושין אובייקטיביות:

כאשר מצב ממנו סובל אחד מבני הזוג משפיע בצורה קשה על חיי הנישואין, אזי, הדבר יכול להוות עילת גירושין, כאשר יש מספר דוגמאות למצבים אשר משתייכים לקבוצה הזו, וכדלקמן:

1. כאשר אחד מבני הזוג סובל מפגם גופני ו/או נפשי שאינו מאפשר קיום תקין של חיי הנישואין. כגון: ריח רע מהפה, מחלת עור חמורה, הימורים, סמים, אלכוהוליסט, עקרות (מעל 10 שנים) אין אונות (אימפוטנציה) וכיו"ב.

חשוב לציין,  שאם מדובר במום שהיה קיים לפני הנישואין ובין הזוג ידע על קיומו של אותו מום, אזי, עדיין תעמוד לו עילת גירושין אבל  במקרה כזה הבעל יצטרך לשלם לאישה את כתובה. ברם, אם לא ידע על קיומו של המום ולא יכול היה לדעת, אזי, תעמוד לבעל עילת גירושין והאישה לא תהיה זכאית לכתובה.

כמו כן, אם המום לא נגרם לאחר הנישואין של הצדדים תקום לבעל עילת גירושין אך הבעל לא יהיה חייב לשלם לאישה את כתובה.

2. "מאיס עליי" -  זהו מקרה בו האישה באה לבית הדין וטוענת שהיא לא יכולה לסבול את בעלה עד כדי כך שהיא לא יכולה יותר לקיים עמו יחסי אישות.

 

בנוסף לשתי הקבוצות הללו (אשר אינן רשימה סגורה) קיימות גם עילות המקנות זכות לשני הצדדים להתגרש:

כאשר הנישואין אסורים ניתן יהיה לדרוש גט מבלי להוכיח כל עילה, ואף חמור מכך, בית הדין אף יכפה גירושין במצב כזה. לדוג' נישואין של גרושה לכהן, נישואין בין גויה לכהן, נישואין של אישה לגבר אשר אתו בגדה בבעלה ועוד.

 

חשוב לציין כי יש לעשות שימוש נכון בעילות הגירושין, ולהלן מספר טיפים כלליים:

1. לא מומלץ להשתמש בעילות גירושין אותן בסופו של יום יהיה קל לסתור שכן, הדבר יפגע באמינות הצד אשר הסתמך על אותה עילה. בהקשר זה נסביר, כי יש להשתמש בעילות גירושין אשר ניתן להוכיח אותן בראיות ובכלל זה, מסמכים, הקלטות וסרטים.

2. חשוב לתכנן כל מהלך בקפידה ולא לטעון למספר עילות גירושין אשר אינן מתיישנות האחת עם השנייה. לדוג' אישה אינה יכולה לטעון שבעלה שוכב עם נשים אחרות, ומצב שני לטעון שהוא אימפוטנט (חסר כוח גברא).

3. מומלץ לשלב מספר עילות גירושין כך שאם אחת העילות לא תתקבל יהיה ניתן להשתמש בעילה אחת לצורך הגירושין.

 

לסיכום, יש צורך לבחור בצורה מושכלת ונכונה את עילת הגירושין אשר מתאימה לכל מקרה ומקרה. כמו כן, יש לנסח את עילת הגירושין בצורה המתאימה ביותר בשים לב לעבודה כי טעות בבחירת עילת הגירושין וניסוחה עלול להוביל בסופו של ההליך המשפטי לדחיית תביעת הגירושין חס וחלילה.

 

בנוסף, חשוב לזכור, כי בית הדין הרבני מקפיד מאוד בפירוט עילת הגירושין ואינו מסתפק בראיות דלות לצורך הוכחת עילת הגירושין ולפיכך, על הצד שטוען לעילת הגירושין יש נטל ראייתי כבד.

 

בכל מקרה, חשוב להתייעץ עם עורך דין אשר ילווה אתכם בכל ההליך המשפטי, יבחן את המקרה שלכם בקפידה וימליץ לכם על עילת הגירושין המתאימה ביותר עבורם.

 

 

מאמר זה נערך ע"י עורך דין ניר והב אשר עוסק בתחום דיני המשפחה לרבות, סכסוכים בין בני זוג, תביעות גירושין, מזונות אישה וילדים, צווי הגנה, משמורת, סכסוכים משפחתיים, הפחתה והגדלה של מזונות, תביעת כתובה, פירוק שיתוף בין בני זוג, תביעות לאיזון משאבים, הטלת עיקולים ואיסור יציאה מהארץ, עריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין, בקשה למינוי אפוטרופוס ועוד.

 

כל המידע אשר מובא במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד, והדבר אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת מעורך דין אשר מתמחה בענייני משפחה ו/או ייעוץ משפטי, וממילא, שעורך הדין ניר והב ו/או משרדו לא אחראים בצורה כלשהי ובכלל זה, עקיפה או ישירה לתוצאות אשר נובעות משימוש הקוראים המידע הנ"ל. למען הסר כל ספק נבהיר, כי המלצת המחבר הינה שכל אדם חייב להיוועץ בשרותיו של עו"ד בטרם נקיטת הליך משפטי כלשהו.