מסלול הפטר מחובות ל"חייב מוגבל באמצעים"

פורסם : 08.11.2015
מאת: רשות האכיפה והגבייה

אגרת מידע - מסלול הפטר מחובות ל"חייב מוגבל באמצעים"

במערכת ההוצאה לפועל

 

ניתן להוריד אגרת מידע זו גם בשפה הערבית:

 

بالإمكان الحصول على رسالة المعلومات هذه، باللغة العربية والروسية أيضا، في موقع الإنترنت التابع للسلطة على العنوان 

 

 

 

ביום 6.9.2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים). תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים עד ליום 5.9.2018.
במסגרת הוראת השעה, חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, ועומדים בתנאי הסף (המפורטים בהמשך), זכאים להגיש בקשה להפטר שמשמעותה – מחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל . ההפטר מביא למחיקת חובות, מלבד חובות שאינם ברי הפטר – מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

מטרת התיקון לחוק לסייע לחייבים מוגבלים באמצעים (מחוסרי נכסים, העומדים בצו החיוב בתשלומים) לקבל הפטר מחובותיהם, כדי לאפשר להם לשקם את חייהם ולצאת לדרך חדשה.

 

להורדת אגרת המידע בגרסה להדפסה (בקובץ PDF) לחצו כאן 

 

מהו מסלול ההפטר ?

 

מסלול ההפטר הוא הליך במערכת ההוצאה לפועל שבסופו מחליט רשם ההוצאה לפועל – הגורם השיפוטי בהוצאה לפועל, באם לתת לחייב, שעמד בתנאי החוק, הפטר מלא מחובותיו. המסלול מתחיל בהגשת בקשת הפטר על ידי החייב ללשכת הפטר במערכת ההוצאה לפועל.

 

התנאים להגשת הבקשה ע"פ החוק

 • חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים ברצף: החייב, המבקש בקשה להפטר, הוכרז על ידי רשם ההוצאה לפועל כ"חייב מוגבל באמצעים", והיה חייב מוגבל באמצעים בארבע השנים שקדמו להגשת הבקשה, לפחות.
 • סכום החובות בהוצאה לפועל הינו עד 800,000 ₪: בעת הגשת הבקשה לא עלה סך חובותיו של החייב על  סכום של 800,000 ₪ (כולל חובות שאינם ברי הפטר- משכנתא, מזונות, קנס מנהלי או פלילי) נציין, כי בעת בחינת הבקשה, יבחן רשם ההוצאה לפועל את היקף החובות בהוצאה לפועל ואת החובות שאינם בהוצאה לפועל. במידה וגובה החוב הכולל יעלה על 800,000 ₪ אז משמעות הדבר שלא ניתן לקבל הפטר.
 • תשלום סדיר של צו החיוב בתשלומים ב 3 שנים האחרונות: החייב עמד בצו תשלומים שניתן לו על ידי רשם ההוצאה לפועל בשלוש השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת בקשת ההפטר.
 • אין הליך פעיל של פשיטת רגל: לא מתנהל לגבי החייב הליך פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי, ולא הוגשה בקשה כזו אשר נמצאת תלויה ועומדת ולא קיים הליך שהסתיים במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 • אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול, מכירה או מימוש.

הוראת השעה אינה חלה על חייבים שנפטרו.

  

הבהרה: גם אם הנך עומד/ת בקריטריונים להגשת הבקשה, קבלת ההפטר נתונה לשיקול דעתו של רשם ההוצאה לפועל.

 

חשוב לדעת:

 • בקשה להפטר ניתן להגיש רק באחת מ-6 לשכות ההוצאה לפועל בהן מתנהל מסלול הפטר. את הבקשה עליך להגיש בלשכת מסלול ההפטר במחוז בו מתנהל תיק האיחוד שלך. לא נוכל לטפל בבקשה שתוגש בלשכה אחרת. למעבר לדף הסבר לאיתור לשכת מסלול הפטר המטפלת בתיקך לחץ כאן.
 • החוק אושר כהוראת שעה למשך 3 שנים – ולפיכך המועד האחרון להגשת בקשה מסוג זה הוא עד ליום 5.9.18
 • צו הפטר לא יחול על חובות מסוג מזונות, משכנתא חוב שאינו קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.
 • אם יתברר לרשם ההוצאה לפועל כי במהלך התקופה המתחילה ב 6.9.2015 נוצרו חובות חדשים, הרי שעובדה זו יכולה להביא לאי מתן הפטר.
 • עליך להמשיך ולשלם לפי צו החיוב בתשלומים שניתן כל עוד לא ניתן צו הפטר.

 

מסלול ההפטר – הסבר על תהליך:

 

למסלול הפטר 5  שלבים כמפורט:

 

 

 

 

שלב 1 : הגשת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל

 

 

איך מגישים בקשה?

 • בקשה לקבלת הפטר יש להגיש באמצעות טופס מס' 55 (10 יא) - להורדת הטופס לחצו כאן
 • את הטופס ניתן בנוסף לקבל בלשכות ההוצאה לפועל.
 • אנו ממליצים לך למלא את השאלון טרם הגעתך ללשכת ההוצאה לפועל להגיש הבקשה. תוכל לקבל סיוע במילוי הטופס מנציג שירות בלשכת ההוצאה לפועל.
 • לטופס הבקשה יש לצרף את רשימת המסמכים המופיעים בסוף אגרת זו-נספח א'. לא ניתן יהיה לקבל בקשה שאינה נתמכת במלוא המסמכים הרלבנטיים.
 • במידה והנך עומד בקריטריונים לקבלת סיוע משפטי על ידי לשכות הסיוע המשפטי, ניתן לפנות ללשכות הסיוע ולבקש ייצוג בתהליך זה (באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים - לחצו למעבר לאתר משרד המשפטים).

 

היכן מגישים את הבקשה?

 • לאחר איסוף המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה עליך לזמן תור ללשכת ההוצאה לפועל בה קיים מסלול הפטר, לשכה במחוז בו מתנהל תיק האיחוד שלך. במידה ולא קיים תיק איחוד, ניתן להגיש במחוז בו מנוהלים מרבית תיקי ההוצאה לפועל בהם אתה מוגדר כחייב. למעבר להסבר על איתור הלשכה הרלוונטית לחצו כאן
 • כדי שנקבע לך מפגש עם נציג שירות שיסייע לך בהגשת הבקשה. זימון התור יעשה באמצעות מוקד השירות הטלפוני 35592*, בימים א-ה 08:00-16:00.  
 • עליך להגיע ללשכת ההוצאה לפועל במועד הפגישה שזומנה עבורך.
 • במפגש השירות תקבל הסבר מפורט על התהליך ובמידת הצורך נסייע לך במילוי טופס הבקשה.

 

על מנת שנוכל לתת לך שירות יעיל ואיכותי חשוב כי תגיע למפגש זה עם כל הצרופות הנדרשות להגשת הבקשה. רשימת הצרופות מופיעה בסוף אגרת זו (נספח א'). בהיעדר כלל הצרופות הנדרשות לא נוכל לטפל בבקשתך ולהעבירה להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

 

 

המשך הטיפול לאחר הגשת הבקשה

 • בקשתך תועבר לרשם ההוצאה לפועל, לקבלת החלטה באם ייפתח תיק הפטר בהוצאה לפועל.
 • ההחלטה שתתקבל בשלב זה על ידי הרשם, מתייחסת אך ורק לפתיחת תיק הפטר ואין בהחלטה זו כדי לקבוע האם בסופו של יום יאושר הפטר.
 • ההחלטה על התאמת הבקשה שהוגשה למסלול ההפטר תשלח אליך בדואר תוך כ-45 יום לאחר מועד הגשת הבקשה.

 

 

 

שלב 2: פרסום ברשומות ושליחת הודעות לכל הנושים

 

לאחר החלטת הרשם לפתיחת תיק הפטר, יבוצעו שתי פעולות על ידי לשכת ההוצאה לפועל:

 • פרסום הודעה ברשומות ובעיתון יומי על פתיחת תיק ההפטר.
 • שליחת הודעה אישית לכל נושה אודות פתיחת תיק ההפטר. ההודעות יישלחו לכל הנושים שציינת בטפסי בקשתך, כולל נושים מחוץ לתיקי הוצאה לפועל.

 

 

 

שלב 3: הגשת התנגדות על ידי הנושים


בשלב זה באפשרות הנושים להגיש התנגדות למתן ההפטר. את ההתנגדות הם יגישו בכתב לרשם ההוצאה לפועל עד שלושה חודשים מיום קבלת ההודעה כאשר קיימת להם זכות לקבל אישור מרשם ההוצאה לפועל להאריך את המועד להגשת התנגדות. 

 

 

 

שלב 4: דיון בפני רשם ההוצאה לפועל


במידה והוגשה התנגדות ע"י הנושים, יתקיים דיון אצל רשם ההוצאה לפועל בנוכחות כלל הנושים. זימון לדיון בלשכת ההוצאה לפועל ישלח אליך בדואר רשום.
במידה ולא תוגש התנגדות ע"י הנושים יישלח אליך בדואר רשום זימון לדיון בפני רשם ההוצאה לפועל, שמטרתו ביצוע  חקירה לגבי היכולת הכלכלית שלך, כדי שהרשם יוכל להשתכנע כי אכן התקיימו התנאים הקבועים בחוק למתן הפטר.

 

באפשרותך לבקש נוכחות של מתורגמן לשפות שונות ( ערבית/רוסית/אמהרית) – נא ציין זאת בפני נציג השירות במעמד הגשת הבקשה להפטר. 

 

 

שלב 5: קבלת החלטה סופית על ידי הרשם על מתן הפטר/ אי מתן הפטר

              
לאחר הדיון בפני רשם ההוצאה לפועל ובמידה והרשם לא ייתן החלטה במעמד הדיון,  תשלח אליך בדואר החלטת הרשם:

אם תאושר בקשתך ויינתן צו הפטר, משמעות הדבר, מחיקת חובותיך שצוינו בעת הגשת הבקשה.

בנוסף להחלטה, תקבל בדואר הודעה המפרטת את זכויותיך והסבר על ההפטר.


במידה ובקשתך תדחה - תיקיך בהוצאה לפועל יישארו פעילים ועליך להמשיך לשלם בהתאם לצו תשלומים שקבע רשם ההוצאה לפועל.

 

 

הבהרה: במהלך כל השלבים, עליך למלא אחר החלטות הרשם ולהמשיך לשלם מידי חודש בהתאם לצו התשלומים הקבוע וזאת עד להודעה אחרת/החלטה בגין צו הפטר. אי שיתוף פעולה מצדך יכול להוביל לדחיית בקשתך בכל שלב על ידי רשם ההוצאה לפועל.

 

לידיעתך- הסבר בעלון זה הינו הסבר כללי ואינו מהווה תחליף לאמור והמפורט בלשון החוק. ניתן למצוא את נוסח תיקון 47 לחוק והוראת שעה לחוק ההוצאה לפועל בקישור הבא (לחצו כאן).

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות באחד מערוצי הקשר הבאים:

 

 • מוקד שירות טלפוני *95532 או 073-5566644: ימים א -ה  08:00-16:00. בערבי חג בשעות 08:00-12:30.
 • קבלת קהל בלשכות ההוצאה לפועל:  ימים א - ה   08:30-13:30.

 

נספח א' – רשימת מסמכי חובה כצרופות להגשת הבקשה להפטר

 

להלן רשימת מסמכי החובה שיש לצרף לבקשתך. טרם זימון התור להגשת הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל חשוב שמסמכים אלו יהיו בידך. עליך להביא את כל המסמכים לפגישה שתתואם לך בלשכת ההוצאה לפועל ולהגישם בלשכה.
בהיעדר מסמך אחד או יותר לא נוכל לטפל בבקשתך ולהעבירה להחלטת רשם ההוצאה לפועל.

 

להלן רשימת מסמכי החובה לבקשת ההפטר:

 

1

צילום של תעודת הזהות כולל הספח 

2

העתק מההחלטה על הכרזתך כחייב מוגבל באמצעים 

3

העתק מכל חקירת יכולות שנערכה לך לאחר שהוכרזת "כחייב מוגבל באמצעים".

4

תלושי משכורת – 6 חודשים אחרונים שלך, של בן/בת זוגך ושאר בני ביתך.

5

אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות/ גמלאות אחרות, לרבות אבטלה או הבטחת הכנסה, שלך או של בת/בן הזוג.

6

דפי חשבון המפרטים פעולות בחשבונות עו"ש  שלך, של בן/בת הזוג ושאר בני ביתך ב- 6 חודשים שקדמו להגשת הבקשה. 

7

מסמך מכל מוסד בנקאי - "אישור יתרות" או "פרופיל לקוח" בו מתנהלים חשבונות על שמך, בן/בת הזוג, ושאר בני ביתך.

8

אישורים על יתרות הכספים המופקדים בקופות גמל, תכניות חסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מסוגים שונים, של בן/בת הזוג, ושאר בני ביתך. יש לציין לכל תכנית/קופה מועד הפיכתה לנזילה. 

9

עותק מתדפיס פירוט חיובי כרטיסי אשראי שלך, של בן/בת הזוג, ושאר בני ביתך לתקופה של 6 חודשים טרם הגשת הבקשה או טרם ביטולם. 

10

חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, טלפון סלולארי  ל- 6 החודשים שקדמו ליום הגשת הבקשה. 

אם הנך מתגורר בשכירות - יש לצרף חוזה שכירות.

11

מסמכים המעידים על בעלות ו/או שימוש בנכסים כגון דירה, מקרקעין אחרים על שמך, בן/בת הזוג, ושאר בני ביתך. ( נסח טאבו, אישור חברה משכנת, חוזה שכירות וכו')  

12

מסמכי בעלות רכב או כלי אחר שלך של בן/בת הזוג, ושאר בני ביתך, לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון.

13

במידה והנך גרוש/ה – יש לצרף העתק מהסכם גירושין וגט או הסכם יחסי ממון עם בן/בת הזוג שלך. 

14

העתק פוליסת ביטוח ( ביטוחים אישיים ועסקיים) 

15

מכתב מרשויות הרווחה – דוח של עובד סוציאלי במידה וקיים  (מסמך רשות) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המידע הנ"ל נלקח מתוך אתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה בכתובת: http://www.eca.gov.il/