האם וכיצד ניתן לבטל צו קיום צוואה או צו ירושה?

פורסם : 06.12.2015
מאת: עו"ד ניר והב

האם וכיצד ניתן לבטל צו קיום צוואה או צו ירושה?

 

כבר בהתחלה אומר כי קיימת אפשרות לתקן או לבטל כמעט כל צו קיום צוואה או צו ירושה אשר נפלו בהם פגמים מהותיים ואולם הדבר יעשה בכפוף לקיומם של שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון הוא שמדובר בטענות או עובדות שלא היו בפני נותן הצו בזמן מתן הצו, והתנאי השני הוא שלא מדובר בטענה או עובדה שהמבקש (מי שמבקש את ביטול הצו) יכול היה להביאה לפני מתן הצו ולחלופין יכול היה להביאה לאחר מתן הצו ולא עשה זאת בהזדמנות הראשונה.

 

חשוב לציין, כי במידה והתנאי השני לא מתקיים, אז הבקשה לביטול או תיקון הצו עוברת לבית המשפט, ושם יבחן בית המשפט האם ישנה הצדקה להורות על ביטול הצו או תיקנו למרות מחדלו של המבקש.

בית המשפט יבחן, בין היתר, מהו ההסבר לאיחור בהגשת הבקשה לביטול או לתיקון? האם האיחור בהגשת הבקשה לביטול יצר קושי בבירור העובדות? ובעצם בית המשפט יבחן את משקלן של אותן עובדות ו/או טענות ביחס למידת האיחור בהגשת הבקשה.

 

צריך לדעת כי משך הזמן מהווה גורם משמעותי בתיקים מהסוג הזה, והגם שהיו מקרים שבהם תוקנו צווי ירושה או צווי קיום צוואה לאחר שנים 3-7 שנים, הרי תקופה העולה על 10 שנים נתפסת כשיהוי בלתי סביר.

 

לאן מגישים את הבקשה לביטול/תיקון צו הירושה או צו קיום הצוואה?

את הבקשה לביטול יש להגיש למי שנתן את הצו. נסביר, כי אם הרשם לענייני ירושה נתן את הצו, אז יש להגיש את הבקשה לביטול אל הרשם לענייני ירושה. ואם בית הדין הרבני נתן את הצו, אז את הבקשה לביטול הצו יש להגיש אל בית הדין הרבני אשר נתן את הצו.

 

 

מאמר זה נערך ע"י עורך הדין ניר והב אשר עוסק בתחום המשפחה, צוואות, ירושות ומקרקעין, וכל המידע אשר מובא במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד, והדבר אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת מעורך דין אשר בקי בתחום.