הדרך המהירה ביותר לפינוי שוכר?

פורסם : 20.05.2014
מאת: עו"ד רוני אבידן ועו"ד ניר והב

הדרך המהירה ביותר לפינוי שוכר?

 

במקרה בו שוכר מפר את חוזה השכירות, לא משלם את תשלומי השכירות ונשאר בנכס בלי לשלם ולו שקל אחד, ישנה דרך חדשה לפנות את השוכר במסגרת הליך לפינוי מושכר.

הליך זה הוא מזורז ומהיר, לפינוי השוכר מנכס המקרקעין, ומאפשר לבעל הנכס אשר שוכר שלו הפר את הסכם השכירות עמו, להגיש כתב תביעה לפינוי מושכר, שזהו כתב טענות מיוחד המוגש בדרך מיידית, מהירה ויעילה, מבלי לפגוע בזכויותיו של המשכיר לתבוע בעתיד בגין הנזקים שנגרמו לו, בהליך של  תביעה כספית.

 

מסלול מהיר זה נועד להתמודד עם התופעה הנפוצה של שוכרי דירות שמפרים הסכמי שכירות, ומסרבים לצאת מהנכס בתום תקופת השכירות, כאשר בעבר בעל נכס ששוכר שלו הפר את הסכם השכירות עמו, היה צריך לנהל הליך משפטי מלא ומורכב עם דיונים משפטיים רבים, והשוכר אשר לא עמד בתשלומי השכירות המשיך לאחוז בנכס ליהנות ממנו ולעשות בו ככל העולה על רוחו. כך המצב הקודם היה בעייתי והקשה מאוד על בעלי הנכסים, ולכן יצאו התקנות החדשות בסדר הדין האזרחי, אשר מאפשרות את ייעול וקיצור ההליכים, ומצמצמות את זמן פינוי השוכר, חוסכות בזמן שיפוטי יקר ומקלות על בעל נכסים שנאלצים לפנות שוכרים שלא משלמים תשלומי שכר הדירה ומפרים את הסכמי השכירות.

 

הליך זה מוסדר בתקנות 215ז-215יג לתקסד"א ומכונה "תביעה לפינוי מושכר", על פיהן, כאשר שוכר לא מפנה את המושכר למרות שצריך לפנותו עקב הפרת הסכם השכירות, לדוג' אי תשלום דמי שכירות, בעל הנכס יכול להגיש תביעה שכותרתה תהיה "תביעה לפינוי מושכר", זאת כאשר חוק הגנת הדייר אינו חל על המושכר, כאשר לכתב התביעה יצרף תצהירים, חוות דעת, אסמכתאות משפטיות וכל מסמך אחר עליו הוא מסתמך, זאת מאחר ומדובר בהליך מהיר ויעיל.

 

תביעה לפינוי מושכר לא תכיל סעדים נוספים, למשל סעד כספי, התובע יוכל לתבוע סעדים נוספים במקביל או לאחר הכרעה בתביעת הפינוי, בהליך נפרד ללא צורך בבקשת מתן היתר לפיצול סעדים מבית המשפט.

על הנתבע להגיש את כתב הגנתו תוך 30 יום מקבלת כתב התביעה, והוא גם יאלץ לצרף את אותם מסמכים שיש לצרף לכתב התביעה כאמור, ולמסור פירוט מלא של הגנתו, ולצרף את כל הראיות, העדים ואסמכתאות.

 

הדיון בתביעה יתקיים בתוך 30 יום מהמועד האחרון להגשת כתב הגנה, וכפועל יוצא יתקיים דיון הוכחות בתיק לא יותר מ-60 יום מהגשת התביעה, ויסתיים ביום אחד, כאשר במידת הצורך ניתן לקבוע ימי דיון נוספים שיהיו רצופים, ופסק הדין יינתן עם תום הדיון בתובענה, ולכל המאוחר תוך 14 ימים ממועד דיון הוכחות, ויינתן בצורה תמציתית.

 

לסיכום, במצב דברים זה של השתקעות דיירים בלתי רצויים, עומדת בפני משכירי הנכסים דרך קלה ומהירה, להגשת תביעה לפינוי המושכר, כאשר ניתן להגיש במקביל או לאחר ההכרעה בתביעה הנ"ל, תביעה כספית נגד השוכר.

בכל מקרה שבו מתעוררת בעיה ויש רצון לפנות שוכר ממושכר, יש לבצע הליכים אלו באמצעות עורך דין המתמחה בנושא, אשר ייתן מענה למכלול הבעיות, ויוביל לפינוי הנכס בזמן המהיר ביותר, יאפשר למשכיר לממש את הנכס ולהפיק רווח כלכלי ע"י השכרתו מחדש מוקדם ככל האפשר, ויביא לקבלת סעד ממשי ורציני ביד בעל הנכס לממש את זכות הקניין ברכושו.

 

 

מאמר זה נערך ע"י עורך דין ניר והב אשר מתמחה בתביעות פינוי מושכר ובפינוי שוכרים מדירה.

 

כל המידע אשר מובא במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד, והדבר אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת מעורך דין אשר מתמחה בפינוי שוכרים ו/או ייעוץ משפטי, וממילא, שעורך הדין ניר והב ו/או משרדו לא אחראים בצורה כלשהי ובכלל זה, עקיפה או ישירה לתוצאות אשר נובעות משימוש הקוראים המידע הנ"ל. למען הסר כל ספק נבהיר, כי המלצת המחבר הינה שכל אדם חייב להיוועץ בשרותיו של עו"ד בטרם נקיטת הליך משפטי כלשהו.