כיצד ניתן לבטל פסק דין אשר ניתן ללא ידיעתכם?

פורסם : 15.09.2014
מאת: עו"ד רוני אבידן ועו"ד ניר והב

כיצד ניתן לבטל פסק דין אשר ניתן ללא ידיעתכם?

 

על פי תקנות סדר הדין האזרחי, בעל דין שניתנה נגדו החלטה במעמד צד אחד רשאי לפנות לבית המשפט או לרשם שנתן את ההחלטה בבקשה לביטול ההחלטה תוך 30 ימים ממועד המצאתה, ובמקרה זה רשאי בית המשפט לבטל את פסק הדין בתנאים שיראו לו.

ואולם, בחלוף 30 יום מהיום שנודע למבקש על פסק הדין, עליו להגיש בקשה מיוחדת להארכת המועד להגשת בקשה לביטול פסק דין. בשלב זה בית המשפט כבר אינו רשאי לבטל את פסק הדין "בתנאים שייראו לו" אלא עליו לדון בבקשה להארכת המועד, עובר לדיון בבקשה לביטול פסק דין לגופה. לאחר הדיון יחליט בית המשפט בבקשה להארכת המועד ובמידה ויחליט להאריך את המועד עליו לעשות זאת "מטעמים מיוחדים שיירשמו" (תקנה 528), היינו נדרש נימוק טוב "מיוחד" לשם קבלת הבקשה להארכת המועד. 

 

הנימוקים לקבלת בקשה לביטול פסק דין:

ישנן שתי עילות אפשריות לביטול פסק דין (או כל החלטה אחרת) שניתן במעמד צד אחד:

1.     ביטול מחובת הצדק.

2.     ביטול מכוח שיקול דעתו של בית המשפט.

 

1. ביטול מחובת הצדק:

כאשר הוכח כי נפל פגם בהליך מתן ההחלטה - בית המשפט יבטל את ההחלטה מחובת הצדק, לדוגמא כאשר בעל הדין לא הוזמן כדין לדיון ולכן לא התייצב, או כאשר כתב התביעה לא הומצא לבעל הדין ולכן לא הוגש כתב הגנה (ע"א 36/75 חסן נ' מוזדן, פ"ד לא (1) 757).

במקרה זה עצם הפגם באי הזמנתו של בעל הדין, מהווה עילה מספקת לביטול פסק הדין וזה לא משנה אם ההחלטה הייתה צודקת או לא (ע"א 5000/92 יהושע בן ציון נ' אוריאל גורני ואח', פ"ד מח(1), בעמ' 835-836).

דהיינו, פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד, פגום כאשר הפגם נוצר כתוצאה מהיעדר המצאה לדין למבקש, ואז בית המשפט יבטל את פסק הדין בלי להתייחס בכלל למשקל הטענות ולסיכויי ההצלחה.

 

2. ביטול מכוח שיקול דעתו של בית המשפט:

כאשר מדובר בהחלטה תקינה שניתנה לאחר שכל ההליכים התנהלו כדין, אז בית המשפט יפעיל שיקול דעת אם לבטל את ההחלטה.

כלומר, כאשר לא נפל פגם בהליך, ובית המשפט מתבקש לבטל החלטה או פסק דין אשר ניתן במעמד צד אחד, המצב הוא שונה, לדוג' כאשר הנתבע לא הגיש כתב הגנה במועד למרות שקיבל את כתב התביעה או כאשר הנתבע או בא כוחו לא התייצבו לדיון, למרות שזומנו כדין, מחמת רשלנות.
במקרים אלו, נתונה שאלת הביטול של פסק הדין שניתן במעמד צד אחד, לשיקול-דעתו של בית המשפט.

 

מהם השיקולים שבימ"ש ישקול בבואו לדון בבקשת צד שניתן נגדו פסק דין במעמד צד אחד?

בית משפט קבע כי כאשר יבוא להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת ביטול פסק הדין, יבדוק וישקול, אם יש בפי המבקש טעם להצדקת היעדרותו מהדיון שהתקיים, למרות שהוזמן, השיקול השני המרכזי והחשוב יותר, הוא  האם יש למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין אשר יכולה להצמיח לו תועלת ולהוביל את בית המשפט לשנות את פסק דינו.

על אף שהשיקול השני חשוב יותר מהראשון, שני השיקולים קשורים אחד בשני, ואין להתעלם מהשיקול הראשון. ככל שהגנתו של המבקש בפני התביעה שהוגשה נגדו טובה וחזקה יותר, בית המשפט יתייחס בסלחנות לנימוק של המבקש להיעדרותו מהדיון, או אי הגשת כתב הגנה. במקרים אלו, גם אם המבקש לא התייצב בשל אי הבנה, או היסח דעת, או אפילו התרשל, בית המשפט יטה לבטל את פסק הדין. במקרים בהם התברר כי המבקש זלזל בתקנות, בית המשפט יטה פחות לבטל את פסק הדין (בר"ע 301/81 ויולט אפל נ' דוד קפח, פ"ד לז(3)).

 

לסיכום:

בית המשפט מתייחס לבקשות לביטול פסק דין, אך מנגד לא יאפשר לבעל דין לזלזל בהליכי בית המשפט ולא להגיש את כתבי טענותיו ולהתעלם מדעת מההליך המשפטי ולכן לא ייעתר להן כדבר שבשגרה.

מערכת המשפט מבוססת על לוחות זמנים קבועים, על מנת שלא יפגעו זכויותיו של התובע ומערכת המשפט תוכל לתפקד כראוי, מאחר ואם בעלי דין לא יצייתו למועדים ויתנהלו לפיהם, מערכת המשפט לא תוכל לבצע את תפקידה כראוי. מנגד, הפרוצדורה אינה "מיטת סדום" ואין לשכוח שסדר הדין הוא אמצעי להשגת המטרה הנעלה של עשיית משפט צדק ואין להפוך את האמצעי למטרה בפני עצמה.


חוש הצדק הטבעי וזכותו הטבעית של אדם לדיון צודק מובילים אותנו למסקנה כי יש ליתן משקל גם לזכות הגישה לערכאות, שהינה זכות יסוד במשפט הישראלי, ויש אף שרואים בה זכות חוקתית של ממש, ולא ניתן לחייב אדם על פי פסק דין מבלי שיינתן לו יומו בבית המשפט.

 

אשר על כן, בית המשפט מחויב לשקול את סיכויי ההגנה של הנתבע, ואת עיוות הדין שיגרם לו אם פסק הדין שניתן בהיעדר הגנה לא יבוטל, במיוחד כאשר עומדות לצידו של המבקש טענות הגנה מבוססות שיכולות אף להפריך את טענות התובע.(רע"א 2694/92 אינג' אליהו פבר חברה לבניין והנדסה אזרחית נ' הסוכנות היהודית לארץ ישראל).

לבית המשפט יש שיקול דעת רחב בדונו בבקשות לביטול פסק דין, והוא יטה לקבל בקשות לביטול פסק דין, כאשר קיימת למבקש הגנה סבירה לגופו של עניין, ופגיעה כלכלית במבקש שלא הקפיד על המועדים בצורת הוצאות לצד שכנגד.


אם ניתן נגדכם פסק דין במעמד צד אחד והינכם סבורים שיש מקום לבטלו, או שהינכם מעוניינים לקבל הצעת מחיר לטיפול בבקשה לביטול פסק דין, צרו קשר עם משרדנו.

 

 

מאמר זה נערך ע"י עורך דין ניר והב אשר עוסק בליטיגציה ובכלל זה, בביטול פסקי דין.

 

כל המידע אשר מובא במאמר זה הינו לצורך מידע כללי בלבד, והדבר אינו מהווה בשום פנים ואופן תחליף לקבלת חוות דעת מעורך דין אשר מתמחה בתחום ו/או ייעוץ משפטי, וממילא, שעורך הדין ניר והב ו/או משרדו לא אחראים בצורה כלשהי ובכלל זה, עקיפה או ישירה לתוצאות אשר נובעות משימוש הקוראים המידע הנ"ל. למען הסר כל ספק נבהיר, כי המלצת המחבר הינה שכל אדם חייב להיוועץ בשרותיו של עו"ד בטרם נקיטת הליך משפטי כלשהו.